Статут

Статут

06.07.2023

Минский облисполком

Дзержинский районный

исполнительный комитет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 690 340 955

05.12.2022

З А Ц В Е Р Д Ж А Н А

Рашэнне

Дзяржынскага раённага

выканаўчага камітэта

ад _28.11.2022________  №_2654_____

 

С Т А Т У Т

Дзяржаўнай установы адукацыі

«Вялікасельская базавая школа»

 

 

(Вялікасельская базавая  школа)

 

 

 

 

 

У С Т А В

Государственного учреждения образования

«Великосельская базовая школа»

 

(Великосельская базовая школа)

 

 

г. Дзяржынск, 2022

 

 

ГЛАВА 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 

 1. Сапраўдны статут (далей – Статут) з’яўляецца Статутам Дзяржаўнай установы адукацыі «Вялікасельская базавая школа» (далей – Установа).
 2. Поўнае найменне Установы:

на рускай мове: Государственное учреждение образования «Великосельская базовая школа»;

на беларускай мове: Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Вялікасельская базавая школа».

Скарочанае найменне Установы:

на рускай мове: Великосельская базовая школа;

на беларускай мове: Вялікасельская базавая школа.

 1. Месцазнаходжанне Установы: 202670, Рэспубліка Беларусь, Мінская вобласць, Дзяржынскі раён, вёска Вялікае Сяло, вуліца Школьная, дом 72.
 2.  Заснавальнікам Установы з’яўляецца Дзяржынскі раённы выканаўчы камітэт (у далейшым – Заснавальнік). Месцазнаходжанне Заснавальніка: 222720, Рэспубліка Беларусь, Мінская вобласць, горад Дзяржынск, плошча Дзяржынскага, дом 1.

Органам дзяржаўнага кіравання, упаўнаважаным Заснавальнікам, з’яўляецца ўпраўленне па адукацыі, спорце і турызме Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта (далей – Упраўленне).

 1.  Паўнамоцтвы ўласніка ў адносінах да дзяржаўнай маёмасці Установы ажыццяўляе Заснавальнік. Установа з’яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, уваходзіць у сістэму адукацыі Рэспублікі Беларусь. Фінансуецца Установа са сродкаў бюджэту Дзяржынскага раёна.
 2. Установа ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці                     з   Канстытуцыяй   Рэспублікі  Беларусь,    Кодэксам   Рэспублікі    Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, нарматыўнымі актамі, якія  выдаюцца  ў  адпаведнасці  з  іх  кампетэнцыяй   органамі   адукацыі і іншымі органамі  дзяржаўнага   кіравання,   рашэннямі  мясцовых  органаў  улады, а таксама сапраўдным Статутам.
 1.  Тып Установы: установа агульнай сярэдняй адукацыі.

Від Установы: базавая школа.

 1. Установа з’яўляецца дзяржаўнай установай адукацыі, фінансаванне якой ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовага бюджэтаў, сродкаў заснавальніка, сродкаў, атрыманых ад дзейнасці, якая прыносіць даходы, бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых крыніц, якія не забаронены актамі заканадаўства. Сродкі ад дзейнасці, якая прыносіць даходы, паступаюць у самастойнае распараджэнне Установы  і расходуюцца ў адпаведнасці з актамі заканадаўства.
 2. Праходжанне дзяржаўнай акрэдытацыі Установы вызначаецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
 3. Установа з’яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, штамп са сваім найменнем.
 4. Установа мае права адкрываць ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку бягучыя, разліковыя і іншыя рахункі ў банках Рэспублікі Беларусь у валюце і беларускіх рублях.
 5. Установа адказвае па сваіх абавязацельствах грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца ў яе распараджэнні. Пры іх недастатковасці субсідыярную адказнасць па яго абавязацельствах нясе ўласнік маёмасці.
 6. Установа мае ў аператыўным кіраванні адасобленую маёмасць, нясе самастойна адказнасць па сваіх абавязацельствах, можа ад свайго імя набываць і ажыццяўляць маёмасныя і немаёмасныя правы, выконваць абвязацельствы, быць ісцом і адказчыкам у судзе.
 7. Установа ва ўстаноўленым парадку вядзе справаводства на беларускай і (або) рускай мове, прадастаўляе звесткі, прадугледжаныя заканадаўствам, у налогавыя і іншыя органы дзяржаўнага кіравання           ў  адпаведнасці з іх кампетэнцыяй.
 8. Установа не мае права выступаць гарантам ці паручыцелем трэціх асоб – юрыдычных асоб недзяржаўнай формы ўласнасці (у тым ліку долі (акцыі), ва ўстаўных фондах, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці) і фізічных асоб (у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў) па выкананні гэтымі асобамі сваіх абавязацельстваў па вяртанні крэдытаў, прадастаўленых банкамі і нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі.
 9. Установа ў сваёй рабоце ўзаемадзейнічае з іншымі ўстановамі адукацыі, установамі дадатковай адукацыі, культуры, навукі, органамі аховы здароўя, унутраных спраў, па надзвычайных сітуацыях, службай занятасці насельніцтва і іншымі дзяржаўнымі і недзяржаўнымі арганізацыямі.
 10. Ва Установе не дапускаецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія маюць палітычныя мэты, а таксама стварэнне і ананімная або іншая супярэчная заканадаўству дзейнасць рэлігійных арганізацый.
 11. Установа ў пытаннях выхавання на падставе пісьмовых заяў навучэнцаў (законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў) у пазаўрочны час можа ўзаемадзейнічаць з зарэгістраванымі рэлігійнымі арганізацыямі з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа. Парадак, умовы, змест  і формы такога ўзаемадзеяння вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.
 12. Установа можа быць абмежавана ў правах толькі ў выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

ГЛАВА 2

ПРАДМЕТ, МЭТЫ І  ЗАДАЧЫ

ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОВЫ

 

 1. Прадметам дзейнасці Установы з’яўляецца рэалізацыя адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі, адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі, адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі  на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю,  адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі             на ўзроўні дашкольнай адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю,  праграмы выхавання дзяцей, якія маюць патрэбу           ў аздараўленні. Установа можа ў мэтах спартыўнай падрыхтоўкі навучэнцаў арганізоўваць вучэбна-трэніровачны працэс па відах спорту, можа  забяспечваць  вывучэнне   асобных  вучэбных   прадметаў,  модуляў на павышаным узроўні пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, можа ажыццяўляцца дапрафесійная падрыхтоўка навучэнцаў.
 2. Установа рэалізуе праграму выхавання і аховы правоў ізаконных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
 3. Мэтамі дзейнасці Установы з’яўляюцца:

фарміраванне грамадзянскасці і патрыятызму;

інтэлектуальнае, духоўна-маральнае, творчае, фізічнае і прафесійнае развіццё асобы навучэнца;

фарміраванне ў навучэнцаў ведаў, уменняў, навыкаў і кампетэнцый;

фарміраванне ўсебакова развітай, духоўна сталай, творчай асобы навучэнца.

 1. Задачы пры рэалізацыі праграмы дашкольнай адукацыі:

ахова жыцця і ўмацаванне фізічнага і псіхічнага здароўя выхаванцаў;

забеспячэнне рознабаковага развіцця асобы выхаванца   ў адпаведнасці з яго ўзроставымі і індывідуальнымі магчымасцямі, здольнасцямі і патрэбамі;

фарміраванне ў выхаванцаў маральных нормаў, кампетэнцый, неабходных для набыцця сацыяльнага вопыту;

падрыхтоўка да працягу навучання;

аздараўленне.

 1. Задачы выхавання:

фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі;

         падрыхтоўка да самастойнага жыцця, прафесійнага самавызначэння, выбару прафесіі і працы ў грамадстве, у тым ліку для працягу адукацыі, працоўнай дзейнасці, сямейнага жыцця;

         фарміраванне маральнай, эстытычнай культуры і культуры   ў галіне аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання;

         фарміраванне фізічнай культуры, авалоданне каштоўнасцямі              і навыкамі здаровага ладу жыцця;

         фарміраванне культуры сямейных адносін;

стварэнне ўмоў для сацыялізацыі, самаразвіцця самарэалізацыі асобы навучэнца.

 1. Асноўнымі складальнікамі выхавання з’яўляюцца:

ідэалагічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў ведаў, асноў дзяржаўнай ідэалогіі, прывіццё падрастаючаму пакаленню агульначалавечых, гуманістычных каштоўнасцей, ідэй, перакананняў, якія адлюстроўваюць сутнасць беларускай дзяржаўнасці;

грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне, накіраванае                          на фарміраванне ў навучэнцаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі, патрыятызму, прававой, палітычнай і інфармацыйнай культуры;

духоўна-маральнае выхаванне, накіраванае на далучэнне навучэнцаў да агульначалавечых і гуманістычных каштоўнасцей, фарміравання маральнай культуры;

эстэтычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне                            ў навучэнцаў эстэтычнага густу, развіццё пачуцця прыгожага;

выхаванне псіхалагічнай культуры, накіраванае на развіццё, самаразвіццё і самарэалізацыю асобы навучэнца;

выхаванне фізічнай культуры, фізічнае ўдасканальванне;

фарміраванне ў навучэнцаў навыкаў здаровага ладу жыцця, асэнсавання значнасці здароўя як каштоўнасці і важнасці яго захавання;

сямейнае і гендэрнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне     ў навучэнцаў адказных адносін да сям’і, шлюбу, выхавання дзяцей, асэнсаваных уяўленняў аб ролі і жыццёвым прызначэнні мужчын               і жанчын у адпаведнасці з традыцыйнымі каштоўнасцямі беларускага грамадства;

працоўнае і прафесійнае выхаванне, накіраванае на разуменне навучэнцамі працы як асобаснай і сацыяльнай каштоўнасці, фарміраванне гатоўнасці да асэнсаванага прафесійнага выбару;

выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў беражлівых адносін да навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання;

выхаванне культуры бяспекі жыццядзейнасці, накіраванае                на фарміраванне ў навучэнцаў бяспечных паводзін у сацыяльнай                      і прафесійнай дзейнасці;

выхаванне культуры быту і вольнага часу, накіраванае                           на фарміраванне ў навучэнцаў каштоўнасных адносін да матэрыяльнага наваколля, умення мэтанакіравана і эфектыўна выкарыстоўваць вольны час;

полікультурнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне                          ў навучэнцаў талерантных адносінаў да прадстаўнікоў іншых культур, нацыянальнасцей, веравызначэнняў;

эканамічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне                          ў навучэнцаў эканамічнай культуры асобы.

 1. Установа ажыццяўляе адукацыйную дзейнасць з моманту атрымання спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) на ажыццяўленне адукацыйнай дзейнасці;

стварае структурныя падраздзяленні і (або) адасобленыя структурныя падраздзяленні;

распараджаецца маёмасцю, замацаванай за ёй на праве аператыўнага кіравання, у парадку, устаноўленым заканадаўствам;

забяспечвае ва ўстаноўленым парадку прыём навучэнцаў                   ва Установу;

ажыццяўляе ў межах сваёй кампетэнцыі адміністрацыйныя працэдуры;

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі і ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб.

 1. Ва Установе ажыццяўляецца навучанне і выхаванне на ўзроўнях дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі.
 2. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі ажыццяўляецца ў групах, у тым ліку інтэграванага навучання і выхавання, або індывідуальна.
 3. Дашкольная адукацыя – узровень асноўнай адукацыі, накіраваны на рознабаковае развіццё асобы дзіцяці ранняга і дашкольнага ўзросту  ў адпаведнасці з яго ўзроставымі і індывідуальнымі магчымасцямі, здольнасцямі і патрэбнасцямі фарміравання ў яго маральных нормаў, кампетэнцый, неабходных для набыцця сацыяльнага вопыту, падрыхтоўкі да працягу адукацыі, аздараўлення дзіцяці. 
 4. Тэрмін атрымання дашкольнай адукацыі вызначаецца законнымі прадстаўнікамі выхаванцаў. Пры гэтым тэрмін засваення зместу праграмы дашкольнай адукацыі складае да пяці гадоў дзесяці месяцаў і можа быць павялічаны на адзін год па жаданні законных прадстаўнікоў выхаванцаў.
 5. Выхаванцы аб’ядноўваюцца ў рознаўзроставую групу (ад аднаго года да сямі гадоў).
 6. Ва ўстанове адукацыі пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі ўстанаўліваюцца канікулы, у час якіх заняткі з выхаванцамі не праводзяцца. У час канікулаў праводзяцца мерапрыемствы фізкультурна-аздараўленчай і мастацка-эстэтычнай накіраванасці. Агульная працягласць канікулаў складае сто дванаццаць каляндарных дзён: летнія – дзевяноста два каляндарныя дні; зімовыя – дзесяць каляндарных дзён; вясеннія – дзесяць каляндарных дзён.
 7. Рэжым работы ў групе ўстанаўліваецца Установай з улікам пажаданняў законных прадстаўнікоў. Рознаўзроставая група працуе ва ўмовах пяцідзённага працоўнага тыдня з  рэжымам знаходжання дзяцей  10,5 гадзін.
 8. Ва Установе ажыццяўляецца навучанне і выхаванне на I і II ступенях агульнай сярэдняй адукацыі. Агульную сярэднюю адукацыю ўключаюць у сябе дзве ступені:

I ступень – пачатковая адукацыя (I – IV класы);

II ступень – базавая адукацыя (V – IX класы).

 1. На I ступені агульнай сярэдняй адукацыі рэалізуецца адукацыйная праграма пачатковай адукацыі.
 2. Ва Установе можа ажыццяўляцца падрыхтоўка дзяцей да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
 3. На II ступені агульнай сярэдняй адукацыі рэалізуецца адукацыйная праграма базавай адукацыі.
 4. Агульная базавая адукацыя дае права на працяг адукацыі на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама на ўзроўнях прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
 5. Засваенне зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі з’яўляецца абавязковым.
 6. Тэрмін атрымання агульнай базавай адукацыі складае 9 гадоў (для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця – 9 -10 гадоў).
 7. Тэрміны навучання на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі складаюць: на І ступені – 4 гады (для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця – 4 - 5 гадоў); на ІІ ступені – 5 гадоў.
 8. Тэрмін атрымання дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі вызначаецца вучэбна-праграмнай дакументацыяй адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі.
 9. 43. Навучанне ва Установе арганізавана ў вочнай форме атрымання адукацыі.
 10. 44. Установа мае права на распрацоўку і правядзенне ва ўстаноўленым парадку эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці  па прымяненні новага зместу навучання і выхавання, новых педагагічных сістэм, якія фарміруюцца на прынцыпах бесперапыннасці з іншымі відамі адукацыі.
 11. 45. Для дасягнення мэтаў дзейнасці Установы і рашэнні ўскладзеных на яе задач Установа абавязана забяспечваць:

якасць адукацыі;

распрацоўку і зацвярджэнне ва ўстаноўленым парадку структурных элементаў, навукова-метадычнага забеспячэння адпаведнай адукацыі, яго ўдасканаленне;

падбор, прыём на працу і расстаноўку кадраў, павышэнне іх кваліфікацыі;

захаванне санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў;

стварэнне бяспечных умоў пры арганізацыі адукацыйнага                   і выхаваўчага працэсаў;

распрацоўку і прыняцце правілаў унутранага распарадку                для навучэнцаў, правілаў унутранага працоўнага распарадку Установы;

маральнае і матэрыяльнае стымуляванне навучэнцаў, педагагічных    і іншых работнікаў;

меры сацыяльнай абароны навучэнцаў;

стварэнне неабходных умоў для арганізацыі харчавання                         і аказанне медыцынскай дапамогі;

азнаямленне асоб, законных прадстаўнікоў непаўналетніх асоб      пры прыёме (залічэнні) ва Установу з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатам аб дзяржаўнай акрэдытацыі, статутам, правіламі ўнутранага распарадку для навучэнцаў, іншымі лакальнымі прававымі актамі;

патранат асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на працягу двух гадоў пасля атрымання адукацыі ва Установе;

садзейнічанне упаўнаважаным дзяржаўным органам, іншым арганізацыям у правядзенні кантролю за забеспячэннем якасці адукацыі.

 1. У адпаведнасці з пэўнымі мэтамі і задачамі Установа ажыццяўляе віды дзейнасці згодна з агульнадзяржаўным класіфікатарам Рэспублікі Беларусь АКРБ 005-2011 «Віды эканамічнай дзейнасці», зацверджаным пастановай Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 5 снежня 2011 г. № 85.

Установа рэалізуе наступныя віды дзейнасці: 85310 – агульная сярэдняя адукацыя; 85100 – дашкольная адукацыя: 88910 – дзённы догляд дзяцей; 85600 – дапаможныя адукацыйныя паслугі; 85200 – пачатковая адукацыя; 85590 – іншыя віды адукацыі, не ўключаныя ў іншыя групы; 91020 – дзейнасць музеяў; 91011 – дзейнасць бібліятэк; 94990 – дзейнасць іншых арганізацый, заснаваных на членстве, не ўключаных у іншыя групы; 85510 – адукацыя ў галіне спорту і адпачынку.

Віды дзейнасці, якія падлягаюць ліцэнзаванню, ажыццяўляюцца Установай пасля атрымання адпаведнага дазволу (ліцэнзіі),                        ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

 1. 47. Установа ажыццяўляе наступныя ліцэнзуемыя віды дзейнасці:

адукацыйная дзейнасць.

 1. Права ажыццяўляць дзейнасць, на якую неабходна атрыманне ліцэнзіі, узнікае з моманту атрымання ліцэнзіі ва ўказаны ў ёй тэрмін і спыняецца па заканчэнні тэрміну яе дзеяння, калі іншае не ўстаноўлена.
 2. Дзейнасць, якая прыносіць даходы пры аказанні Установай платных паслуг, у тым ліку шляхам рэалізацыі адукацыйных праграм на платнай аснове, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.
 3. У адпаведнасці з патрабаваннямі санітарных правілаў і нормаў    у групах  падоўжанага дня  арганізуецца двухразовае  (трохразовае) харчаванне навучэнцаў за кошт сродкаў іх законных прадстаўнікоў.      Для харчавання вучняў могуць выкарыстоўвацца прадукты                           з прышкольнага ўчастка і шэфскай гаспадаркі, сродкі, якія выдзяляюць Установе   арганізацыі  і фізічныя асобы.
 4. Мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы могуць вызваляць навучэнцаў з малазабяспечаных сямей ад платы за харчаванне ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
 5. Харчаванне дзяцей дашкольнага ўзросту арганізуецца ў адпаведнасці з нормамі харчавання дзяцей ва Установе, зацверджанымі Пастановамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства гандлю Рэспублікі Беларусь.
 6. Харчаванне дзяцей 6 гадоў  і больш позняга ўзросту  арганізуецца     ў адпаведнасці з нормамі для дзяцей дадзенай узроставай катэгорыі, устаноўленымі  заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 
 7. Медыцынскае абслугоўванне дзяцей  Установы ўключае ў сябе правядзенне медыцынскіх аглядаў дзяцей і мерапрыемстваў                      па прафілактыцы захворванняў, аказанне ім неабходнай медыцынскай дапамогі, маніторынг стану здароўя дзяцей, кантроль за арганізацыяй харчавання дзяцей, захавання санітарных норм, правіл і гігіенічных нарматываў, рэжыму заняткаў ва Установе, аб’ём вучэбнай нагрузкі.
 8. Абавязковае медыцынскае абслугоўванне навучэнцаў ва Установе забяспечваецца дзяржаўнымі арганізацыямі аховы здароўя.

 

ГЛАВА 3

МОВЫ НАВУЧАННЯ І ВЫХАВАННЯ

 

 1. У адпаведнасці з асноўнымі напрамкамі дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі ва Установе забяспечваецца роўнасць беларускай і рускай моў.
 2. Вывучэнне рускай, беларускай і адной з замежных моў  ва Установе, за выключэннем асобных катэгорый асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, з’яўляецца абавязковым.

Катэгорыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і парадак вывучэння імі моў вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 1. Парадак вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 2. 59. Навучанне ва Установе ажыццяўляецца на беларускай мове. Выхаванне ва Установе ажыццяўляецца на беларускай і рускай мовах.
 3. Абавязковай для вывучэння замежнай мовай з’яўляецца нямецкая мова.

         Ва Установе забяспечваецца працяг вывучэння вучнямі IV-IX класаў раней вывучаемай замежнай мовы, якая не вывучаецца ў дадзенай Установе, у парадку, вызначаным Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г.  № 283.

 

ГЛАВА 4

КРЫНІЦЫ І ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ МАЁМАСЦІ УСТАНОВЫ

 

 1. Маёмасць Установы фарміруецца за кошт наступных крыніц:

сродкі, якія прадастаўляюцца Заснавальнікам у парадку фінансавання дзейнасці Установы;

сродкі, атрыманыя ад дзейнасці, якая прыносіць даходы;

бязвыплатная (спонсарская) дапамога;

замежная бязвыплатная дапамога;

добраахвотныя пералічэнні (узносы) фізічных асоб;

іншыя крыніцы, не забароненыя заканадаўствам.

 1.  Маёмасць, якая перададзена Установе, знаходзіцца ў камунальнай уласнасці Дзяржынскага раёна і замацавана за ім на праве аператыўнага кіравання.
 2.  Маёмасць Установы складаюць асноўныя фонды, абаротныя сродкі, а таксама іншыя матэрыяльныя каштоўнасці, кошт якіх адлюстроўваецца ў самастойным балансе.
 3. Установа ў адносінах да замацаванай маёмасці ажыццяўляе права валодання, карыстання і распараджэння ў межах і на ўмовах, устаноўленых уласнiкам або ўпаўнаважаным органам, у адпаведнасці з мэтамі сваёй дзейнасці, заданнямі ўласніка і прызначэннем маёмасці.
 4. Установа не мае права без згоды Заснавальніка адчужаць, здаваць у арэнду, заклад ці іншым спосабам распараджацца замацаванай за ім маёмасцю і маёмасцю набытай, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўчымі актамі.
 5. Матэрыяльна-тэхнічная база Установы фарміруецца Заснавальнікам па дзеючых нарматывах у адпаведнасці з усталяванымі патрабаваннямі.

Матэрыяльна-тэхнічную базу Установы складаюць зямельны ўчастак, будынкі, збудаванні, абсталяванне, транспартныя сродкi i iншая маёмасць.

 1. Установа, Упраўленне забяспечваюць абнаўленне і развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы Установы.
 2. Установа нясе адказнасць за захаванне і эфектыўнае выкарыстанне замацаванай за ім маёмасці, арганізацыю эксплуатацыі матэрыяльна-тэхнічнай базы ў адпаведнасці з нарматыўнымі патрабаваннямі.
 3. Забараняюцца дзеянні (бяздзейнасць), якія прыводзяць да неабгрунтаванага скарачэння цi пагаршэння матэрыяльна-тэхнічнай базы.
 4. Заснавальнік, Упраўленне мае права канфіскаваць лішнюю маёмасць, якая не выкарыстоўваецца, альбо маёмасць, якая выкарыстоўваецца не па прызначэнні, і распарадзіцца ім па сваім меркаванні ў рамках дзеючага заканадаўства.
 5. Кіраўнік Установы па ўзгадненні з Упраўленнем мае права арандаваць маёмасць іншых арганізацый для рэалізацыі мэтаў Установы.
 6. Сродкі, атрыманыя Установай ад дзейнасці, якая прыносіць даходы, і набытая за кошт іх маёмасць паступаюць у яе самастойнае распараджэнне і расходуюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам.
 7. Выдаткі Установы па ажыццяўленні дзейнасці, якая прыносіць даходы, фінансуюцца за кошт пазабюджэтных сродкаў у парадку, прадугледжаным заканадаўствам.
 8. Пазабюджэтныя сродкі ў частцы сум перавышэння даходаў над выдаткамі, якія застаюцца ў распараджэнні ўстановы, выкарыстоўваюцца для:

развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы;

ажыццяўлення інавацыйнай дзейнасці;

ажыццяўлення дадатковых выплат стымулюючага характару, аказання матэрыяльнай дапамогі работнікам установы, вучням пры ўмове адсутнасці пратэрмінаванай крэдыторскай запазычанасці ўстановы        (без уліку бюджэтных абавязацельстваў, зарэгістраваных ва ўстаноўленым парадку тэрытарыяльнымі органамі дзяржаўнага казначэйства)                 па плацяжах у бюджэт, дзяржаўныя пазабюджэтныя фонды, аплаце           за тавары (работы, паслугі);

іншых мэт у адпаведнасці з заканадаўствам.

 1. Сума перавышэння даходаў над выдаткамі, якая застаецца ў распараджэнні ўстановы, – розніца паміж даходамі ад дзейнасці,  якая прыносіць даходы, па кожнай крыніцы даходаў, паменшанымі           на сумы падаткаў, збораў (пошлін) і іншых абавязковых плацяжоў, выплачаных      у рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, дзяржаўныя пазабюджэтныя фонды, і фактычнымі выдаткамі па кожнай крыніцы даходаў у межах каштарысу.
 2.  Падставай для ажыццяўлення расходаў пазабюджэтных сродкаў з’яўляюцца каштарысы, што складаюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.
 3.  Не выкарыстаныя ў справаздачным фінансавым годзе пазабюджэтныя сродкі не падлягаюць пералічэнню ў бюджэт і выкарыстоўваюцца ў чарговым фінансавым годзе ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.
 4.  Бязвыплатная (спонсарская) дапамога, прадастаўленая Установе, у тым ліку і грашовыя сродкі, выкарыстоўваецца ў мэтах:

стварэння і ўмацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы;

выпуску вучэбных выданняў і сродкаў навучання, арганізацыі харчавання навучэнцаў Установы.

 1. Канкрэтная мэта выкарыстання бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі вызначаецца дагаворам на аказанне бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі.
 2. Грашовыя сродкі, атрыманыя Установай у якасці бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі ад юрыдычных, фізічных асоб або індывідуальных прадпрымальнікаў, выдаткоўваюцца выключна на набыццё відаў тавараў (работ, паслуг), прадугледжаных дагаворам на аказанне бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі.
 3. Замежная бязвыплатная дапамога, атрыманая Установай, падлягае рэгістрацыі ў Дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (далей – Дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці) ва ўстаноўленым парадку. Выключэнне складаюць выпадкі, прадугледжаныя заканадаўствам.
 4. Замежная бязвыплатная дапамога, прадастаўленая Установе, у тым ліку грашовыя сродкі, выкарыстоўваецца ў мэтах:

правядзення навучання;

умацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы Установы, будаўніцтва, рамонту (рэканструкцыі) аб’ектаў сацыяльнага прызначэння;

развіцця фізічнай культуры і спорту, дзіцяча-юнацкага спорту, у тым ліку правядзення фізкультурна-аздараўленчай і спартыўна-масавай работы.

 1. Замежная бязвыплатная дапамога, прадастаўленая Установе, у тым ліку грашовыя сродкі, выкарыстоўваецца ў мэтах, вызначаных дагаворам, лістом дарэння ці іншым дакументам, які вызначае ўмовы аказання замежнай бязвыплатнай дапамогі.
 2. На падставе названых дакументаў Установа складае і ўзгадняе ва ўстаноўленым парадку з Дэпартаментам па гуманітарнай дзейнасці план мэтавага выкарыстання (размеркавання) замежнай бязвыплатнай дапамогі, у якім адлюстроўваюцца мэты выкарыстання дапамогі, пералік арганізацый і (або) фізічных асоб (іх катэгорый), якія ажыццяўляюць рэалізацыю гэтых мэтаў.
 3. Установа мае права звярнуцца ў Дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці па ўзгадненне новай мэты выкарыстання замежнай бязвыплатнай дапамогі ў выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўствам.
 4. Грашовыя сродкі, якія паступілі на бягучы (разліковы) рахунак Установы ў якасці добраахвотных пералічэнняў (узносаў) фізічных, юрыдычных асоб, накіраваныя ў распараджэнне апякунскага савета, выкарыстоўваюцца ў мэтах, якiя вызначаюцца рашэннем апякунскага савета, узгодненым з дырэктарам і бацькоўскім камітэтам Установы (пры яго наяўнасці), у тым ліку на:

умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы;

правядзенне спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна-культурных, адукацыйных мерапрыемстваў;

іншыя мэты, не забароненыя заканадаўствам.

 

ГЛАВА 5

ПАРАДАК КІРАВАННЯ ДЗЕЙНАСЦЮ ЎСТАНОВЫ.

СТРУКТУРА І ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ

ОРГАНАЎ КІРАВАННЯ І САМАКІРАВАННЯ

 

 1. 8 Кіраванне дзейнасцю Установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у тым ліку Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283, Палажэннем аб установе дашкольнай адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 4 жніўня 2022 г. № 230, сапраўдным Статутам       і грунтуецца на спалучэнні прынцыпаў адзінаначалля і самакіравання.
 2. Непасрэднае кіраўніцтва Установай ажыццяўляе дырэктар, які прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады начальнікам упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта па ўзгадненні з Дзяржынскім раённым выканаўчым камітэтам і галоўным упраўленнем па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта.
 3. З дырэктарам заключаецца кантракт у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
 4. Кіраўнік дзейнічае ад імя Установы без даверанасці і нясе адказнасць за рэзультаты сваёй дзейнасці.
 5. Дырэктар:

         выдае загады, заключае дагаворы, выдае даверанасці, адкрывае рахунак  у банках у межах сваёй кампетэнцыі;

          ажыццяўляе прыём і звальненне работнікаў, зацвярджае іх службовыя (рабочыя) інструкцыі.

 1. Дырэктар абавязаны:

         здзяйсняць кіраўніцтва Установай ў адпаведнасці з яе статутам           і заканадаўствам Рэсублікі Беларусь;

         вызначаць стратэгію, мэты і задачы развіцця Установы, накіроўваць дзейнасць  яе калектыву на іх  дасягненне;

        планаваць, кантраляваць і каардынаваць работу структурных  падраздзяленняў, педагагічных і іншых работнікаў Установы;

        ствараць умовы для творчага  росту педработнікаў, прымяненне імі  перадавых форм і метадаў навучання і выхавання, падтрымліваць станоўчы маральна-псіхалагічны клімат  у калектыве;

       ствараць умовы для творчай дзейнасці навучэнцаў, развіцця іх інтарэсаў і здольнасцей, аказваць падтрымку  органам   вучнёўскага самакіравання;

       ва ўстаноўленым парадку арганізоўваць правядзенне атэстацыі;

       выносіць найбольш важныя пытанні жыццядзейнасці Установы         на абмеркаванне агульнашкольнага сходу, педагагічнага савета;

       перыядычна рабіць справаздачу аб сваёй дзейнасці перад  калектывам, законнымі прадстаўнікамі, вышэйстаячымі органамі;

       забяспечваць  правільнае вядзенне і захаванасць  дакументацыі, улік, праходжанне і кантроль за выкананнем службовых дакументаў, своечасовы разгляд заяў, скаргаў, выкананне правоў і гарантый навучэнцаў і работнікаў Установы,  выкананне правілаў   санітарна-гігіенічнага рэжыму, аховы працы;

       забяспечваць улік і захаванне, папаўненне вучэбна-матэрыяльнай базы, рацыянальнае  выкарыстанне бюджэтных  і пазабюджэтных сродкаў;

        ажыццяўляць кантроль за захаваннем заканадаўства аб ахове працы работнікамі, забяспечваць бяспечную эксплуатацыю інжынерна-тэхнічных камунікацый, абсталявання і прымаць меры па прадухіленні аварыйных сітуацый, захаванні жыцця і здароўя навучэнцаў і работнікаў пры ўзнікненні такіх сітуацый, аказанні пацярпелымпры няшчасных выпадках неабходнай дапамогі, іх дастаўцы ў арганізацыі аховы здароўя.

 1. Дырэктар мае права:

         ажыццяўляць кантроль за ходам і вынікамі адукацыйнага працэсу;

         размяркоўваць аб’ёмы педагагічнай,  вучэбнай  і арганізацыйна-выхаваўчай работы сярод  педагагічных работнікаў і ажыццяўляць  прэміраванні за творчыя дасягненні ў працы;

         прымаць і звальняць ва ўстаноўленым парадку  педагагічных і іншых работнікаў Установы;

         заахвочваць і прыцягваць да дысцыплінарнай і іншай адказнасці  работнікаў Установы;

         прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, устаноўленай статутам Установы і правіламі аб заахвочванні і спагнаннях  вучняў за праступкі;

         выбіраць і быць выбраным у органы самакіравання;

         заключаць дагаворы з арганізацыямі, прадпрыемствамі, прыватнымі асобамі на выкананне розных відаў будаўніча-мантажных работ, работ     па бягучаму рамонту, афармленню, гаспадарчаму ўтрыманню  памяшканняў Установы;

         заключаць дагаворы на аказанне платных адукацыйных паслуг навучэнцам і іх бацькам або іншым законным прадстаўнікам навучэнцаў, грамадзянам, а таксама арганізацыям;

         заключаць дагаворы з арганізацыямі і фізічнымі асобамі                    на выкананне розных відаў работ (паслуг) з мэтай ажыццяўлення гаспадарчай дзейнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

         выдаваць загады і ўказанні, абавязковыя для выканання ўсімі работнікамі Установы;

         прыпыняць рашэнні  педагагічнага савета Установы, калі яны супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь,  Статуту Установы;

ажыццяўляць iншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя заканадаўствам.

 1. Асноўным органам самакіравання з’яўляецца педагагічны савет Установы, які ўзначальвае дырэктар. Кампетэнцыя, склад і арганізацыя дзейнасці педагагічнага савета вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 2. Педагагічны савет ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб педагагічным савеце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29 жніўня 2022 г. № 290, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і дадзеным Статутам.
 3. 96. Да кампетэнцыі педагагічнага савета адносяцца:

удзел у кіраванні Установай;

вызначэнне прыярытэтных напрамкаў дзейнасці Установы;

удасканаленне якасці агульнай сярэдняй адукацыі ва Установе;

распрацоўка механізмаў удасканалення здароўезберагальнай адукацыйнай ўкараненне ў адукацыйны працэс эфектыўных сучасных адукацыйных тэхналогій і методык навучання і выхавання;

правядзенне работы па ўдасканаленні прафесійны кампетэнцыя педагагічных работнікаў і развіцці іх ініцыятывы і творчасці;

вывучэнне і ўкараненне ў практыку эфектыўнага педагагічнага вопыту;

разгляд пытанняў прыёму навучэнцаў у І клас, атэстацыі вучняў, іх пераводу, у тым ліку ўмоўна, у наступны клас, пакідання на паўторны год навучання, допуску да выпускных экзаменаў, вызвалення ад здачы выпускных экзаменаў, арганізацыі выпускных экзаменаў, завяршэння навучання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

разгляд пытанняў выніковай атэстацыі замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія прыбылі на пастаяннае або часовае пражыванне альбо    часова   якія   знаходзяцца   на    тэрыторыі    Рэспублікі   Беларусь

на законных падставах, і грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія знаходзіліся на тэрыторыі замежных дзяржаў, для вырашэння пытання аб працягу навучання ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь;

разгляд пытанняў аб пераводзе ў наступны клас па выніках выніковай атэстацыі датэрмінова;

іншыя пытанні адукацыйнай дзейнасці Установы.

 1.  У склад педагагічнага савета ўваходзяць усе педагагічныя работнікі Установы. Педагагічны савет выбірае са свайго складу сакратара тэрмінам на адзін год.
 2. Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю педагагічнага савета ажыццяўляе старшыня педагагічнага савета, якім з’яўляецца дырэктар.
 3.  Члены педагагічнага савета маюць права:

уносіць на разгляд педагагічнага савета пытанні, якія адносяцца       да кампетэнцыі педагагічнага савета, у тым ліку прапановы                       па ўдасканаленні і развіцці адукацыйнага працэсу ва Установе;

удзельнічаць у абмеркаванні ўсіх пытанняў, якія разглядаюцца         на педагагічным савеце, уносіць прапановы па іх.

Члены педагагічнага савета абавязаны:

наведваць пасяджэнні педагагічнага савета, прымаць актыўны ўдзел у яго рабоце і выконваць прынятыя рашэнні;

забяспечваць своечасовую падрыхтоўку матэрыялаў да чарговага пасяджэння педагагічнага савета;

знаёміцца з пратаколам шляхам прастаўлення адпаведных адзнак (подпісы і даты азнаямлення) у выпадку адсутнасці на пасяджэнні педагагічнага савета.

 1.  Педагагічны савет ажыццяўляе сваю работу ў форме пасяджэнняў, якія праводзяцца па плане, якi зацвярджаецца дырэктарам не пазней за 1 верасня бягучага года на навучальны год пасля разгляду на пасяджэнні педагагічнага савета. Змест плана работы вызначаецца актуальнымі задачамі, якія стаяць перад Установай. Пасяджэнні педагагічнага савета праводзяцца не радзей за адзін раз на чвэрць  у адпаведнасці з планам работы або па меры неабходнасці для вырашэння пытанняў, якія адносяцца да кампетэнцыі педагагічнага савета.
 2. Рашэнні педагагічнага савета прымаюцца адкрытым галасаваннем большасцю галасоў пры наяўнасці на пасяджэнні педагагічнага савета не менш двух трэці яго членаў. Пры роўнай колькасці галасоў вырашальным з’яўляецца голас старшыня. Калі член педагагічнага савета не згодны з прынятым рашэннем, ён мае права выказаць асаблівае меркаванне, якое адлюстроўваецца ў пратаколе.
 3. Рашэнні педагагічнага савета з’яўляюцца абавязковымі для выканання ўсімі педагагічнымі работнікамі, навучэнцамі, законны прадстаўнікамі непаўналетніх навучэнцаў Установы.
 4. На пасяджэнне педагагічнага савета могуць запрашацца прадстаўнікі дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, педагагічныя работнікі іншых устаноў адукацыі і іншыя зацікаўленыя асобы.
 5. Ва Установе можа быць створаны Апякунскі савет.
 6. Апякунскі савет ствараецца ў мэтах аказання садзейнічання ў забеспячэнні дзейнасці і развіцця Установы.
 7. Рашэнне аб стварэнні апякунскага савета прымаецца ініцыятыўнай групай, у склад якой могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб’яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы. Рашэнне ініцыятыўнай групы ўзгадняецца з дырэктарам.
 8. Апякунскі савет арганізуе сваю работу ў адпаведнасці   з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем                                 аб апякунскім савеце ўстановы адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 ліпеня 2011 г. № 146, іншымі актамі заканадаўства, сапраўдным Статутам.
 9. Апякунскі савет распрацоўвае, прымае і арганізуе рэалізацыю планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах Установы.
 10. Апякунскі савет узаемадзейнічае з дырэктарам і іншымі органамі самакіравання Установы па пытаннях функцыянавання і развіцця Установы. Прадстаўнік апякунскага савета можа ўдзельнічаць           у рабоце іншых органаў самакіравання.
 11. Рашэнні апякунскага савета носяць кансультатыўны  і рэкамендацыйны характар.
 12. Выкананне членамі апякунскага савета сваіх функцый ажыццяўляецца выключна на бязвыплатнай аснове.
 13. Дзейнасць апякунскага савета можа быць спынена         па ініцыятыве і (або) рашэнні агульнага сходу апякунскага савета.                 У выпадку парушэння апякунскім саветам патрабаванняў заканадаўства яго дзейнасць можа быць спынена па ініцыятыве дырэктара.
 14. Задачамі дзейнасці апякунскага савета з’яўляюцца:

садзейнічанне Установе ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнні якасці адукацыі, прыцягненні грашовых сродкаў                  для забеспячэння дзейнасці;

распрацоўка і рэалізацыя планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах Установы;

садзейнічанне ў паляпшэнні ўмоў працы педагагічных і іншых работнікаў Установы;

вызначэнне напрамкаў, памераў і парадку выкарыстання сродкаў апякунскага савета па ўзгадненні з дырэктарам і бацькоўскім камітэтам Установы;

садзейнічанне ва ўсталяванні і развіцці міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі;

мэтавае выкарыстанне сродкаў апякунскага савета.

 1.  У склад апякунскага савета могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб’яднанняў і іншыя асобы.
 2.  Рашэнне пра ўключэнне ў склад апякунскага савета прымаецца агульным сходам апякунскага савета.
 3.  Член апякунскага савета мае права:

уносіць прапановы па ўсіх напрамках дзейнасці апякунскага савета на сходах апякунскага савета;

атрымліваць інфармацыю, наяўную ў распараджэнні апякунскага савета;

удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзяцца апякунскім саветам.

 1. Член апякунскага савета абавязаны:

выконваць патрабаванні заканадаўства Рэспублікі Беларусь                 і сапраўднага Статута;

прымаць актыўны ўдзел у дзейнасці апякунскага савета;

выконваць рашэнні апякунскага савета.

 1.  Вышэйшым органам кіравання апякунскага савета з’яўляецца агульны сход. Узначальвае агульны сход апякунскага савета старшыня апякунскага савета, які выбіраецца на 3 гады.
 2.  Установа забяспечвае ўмовы для дзейнасці апякунскага савета, у тым ліку шляхам прадастаўлення месца для захоўвання дакументацыі апякунскага савета.
 3.  Агульны сход мае права прымаць рашэнні, калі ў ім удзельнічаюць больш за палову членаў апякунскага савета. Рашэнні прымаюцца простай большасцю прысутных членаў апякунскага савета. Рашэнні па пытаннях, якія адносяцца да выключнай кампетэнцыі агульнага сходу, прымаюцца кваліфікаванай большасцю (не менш як дзве трэці) галасоў прысутных членаў апякунскага савета. Рашэнні агульнага сходу апякунскага савета даводзяцца да ведама ўсіх зацікаўленых асоб.
 4. Ва Установе можа быць ствараны Бацькоўскі камітэт.
 5. Бацькоўскі камітэт ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб бацькоўскім камітэце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29 жніўня 2022 г. № 290, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і дадзеным Статутам.
 6.  Да кампетэнцыі бацькоўскага камітэта адносяцца:

 умацаванне сувязі паміж сям’ёй і Установай;

 садзейнічанне ў забеспячэнні аптымальных умоў для выхавання        і навучання навучэнцаў ва Установе;

 прыцягненне бацькоўскай грамадскасці да актыўнага ўдзелу ў жыццядзейнасці Установы;

 узаемадзеянне з іншымі органамі самакіравання Установы па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі бацькоўскага камітэта;

 правядзенне тлумачальны работы сярод законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў аб іх правах і абавязках;

 узаемадзеянне з грамадскімі арганізацыямі па пытанні захавання традыцый Установы;

 узаемадзеянне з педагагічным калектывам Установы па пытаннях прафілактыкі правапарушэнняў сярод непаўналетніх навучэнцаў;

распаўсюджванне лепшага вопыту сямейнага выхавання;         

іншыя пытанні, за выключэннем пытанняў, якія тычацца прыцягнення грашовых сродкаў для забеспячэння дзейнасці Установы.

 1. Бацькоўскі камітэт складаецца з законных прадстаўнікоў навучэнцаў. Склад бацькоўскага камітэта вызначаецца на агульным бацькоўскім сходзе Установы з законных прадстаўнікоў навучэнцаў (не больў за 2 ад кожнага класа) тэрмінам на адзін год.
 2. Са свайго складу бацькоўскі камітэт на першым пасяджэнні выбірае старшыню, сакратара.
 3. Рашэнні бацькоўскага камітэта носяць рэкамендацыйны характар.
 4. Бацькоўскі камітэт ажыццяўляе сваю работу ў форме пасяджэнняў. Пасяджэнне бацькоўскі камітэт праводзіць тры разы ў год. У выпадку неабходнасці могуць праводзіцца пазапланавыя пасяджэнні бацькоўскага камітэта.

Дзейнасць бацькоўскага камітэта ажыццяўляецца па распрацаваным ім на першым пасяджэнні плане, які ўзгадняецца з кіраўніком Установы.

 На пасяджэнні бацькоўскага камітэта запрашаецца кіраўнік Установы, могуць запрашацца намеснік кіраўніка Установы, педагагічныя работнікі,   законныя     прадстаўнікі    непаўналетніх     навучэнцаў,        якія не з’яўляюцца членамі бацькоўскага камітэта, іншыя зацікаўленыя асобы.

         Пасяджэнні бацькоўскага камітэта афармлюцца пратаколам.

 1. У мэтах забеспячэння правоў навучэнцаў у кіраванні Установай могуць стварацца і дзейнічаць органы вучнёўскага самакіравання.

Установа прызнае прадстаўнікоў органаў вучнёўскага самакіравання, прадастаўляе ім неабходную інфармацыю.

 1. Прафесійныя саюзы, якія дзейнічаюць ва Установе, удзельнічаюць у кіраванні Установай у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, лакальнымі актамі Установы.

        

 

 ГЛАВА 6

ПАРАДАК КАНТРОЛЮ ЗА ДЗЕЙНАСЦЮ ЎСТАНОВЫ

 

 1. Кантроль за дзейнасцю Установы ажыццяўляе Упраўленне і іншыя ўпаўнаважаныя дзяржаўныя органы ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

         Рэвізія (праверка) фінансава-гаспадарчай дзейнасці Установы праводзіцца дзяржаўнымі кантралюючымі органамі, упаўнаважанымі         ў адпаведнасці з актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь ажыццяўляць рэвізіі (праверкі) фінансава-гаспадарчай дзейнасці юрыдычных асоб.

         Дзяржаўныя органы, упаўнаважаныя ажыццяўляць кантроль            за забеспячэннем якасці адукацыі, ажыццяўляюць дзейнасць па праверцы адпаведнасці адукацыі адукацыйнаму стандарту, вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйных праграм, адукацыйнай дзейнасці патрабаванням.

 1.  Установа ажыццяўляе самакантроль за забеспячэннем якасці адукацыі (комплексны аналіз адукацыйнай дзейнасці, які ўключае самаправерку, самаацэнку адукацыйнай дзейнасці).

         Парадак і перыядычнасць правядзення самакантролю                        за забеспячэннем якасці адукацыі вызначаецца дырэктарам Установы.

 

ГЛАВА 7

ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ СТРУКТУРЫ

І ШТАТНАГА РАСКЛАДУ ЎСТАНОВЫ

 

 1.  Структура i штатны расклад Установы зацвярджаюцца дырэктарам па ўзгадненні з Упраўленнем і Заснавальнікам на падставе тыпавых штатаў і зацверджанымі нарматывамі колькасці работнікаў, у межах сродкаў, выдзеленых на аплату працы, калі іншае                не прадугледжана заканадаўствам.
 2.  Да структурных падраздзяленняў Установы адносяцца: вучэбна-доследны ўчастак, пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, майстэрні, харчблок, яслі-сад.
 3. Могуць стварацца іншыя структурныя падраздзяленні: рэсурсны цэнтр, лагер, іншыя падраздзяленні.
 4. Структурныя падраздзяленні ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам, дадзеным Статутам, палажэннем.
 5. Палажэнне аб адпаведным структурным падраздзяленні зацвярджаецца дырэктарам Установы, калі іншае не зацверджана іншымі заканадаўчымі актамі.
 6. Прыём на работу ва Установу педагагічных і іншых работнікаў, за выключэннем намесніка дырэктара па асноўнай дзейнасці, ажыццяўляе дырэктар.
 7. Дырэктар Установы ажыццяўляе прыём на работу педагагічных работнікаў па ўзгадненні з упраўленнем па адукацыі, спорце і турызме Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта.
 8. На педагагічную работу прымаюцца асобы, якія маюць вышэйшую або сярэднюю спецыяльную адукацыю. Пры неабходнасці на педагагічную работу могуць быць прыняты асобы, якія маюць вышэйшую або сярэднюю спецыяльную непедагагічную адукацыю з умовай праходжання курсаў перападрыхтоўкі па вызначаным педагагічным профілі. Спецыяльнасць педагагічнага профілю                      і праходжанне перападрыхтоўкі павінна пацвярджацца адпаведнымі дакументамі.
 9. Да іншых работнікаў Установы адносяцца асобы, якія ажыццяўляюць адміністратыўна-гаспадарчыя, абслугоўваючыя           і іншыя дапаможныя функцыі.
 10. Працоўныя адносіны, правы і абавязкі педагагічных і іншых работнікаў Установы вызначаюцца і рэгулююцца Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 снежня 2014 г. № 5 «Аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікам арганізацый», Працоўным Кодэксам Рэспублікі Беларусь, калектыўным дагаворам, працоўным дагаворам (кантрактам), сапраўдным Статутам, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, службовымі (працоўнымі) інструкцыямі работнікаў Установы, іншымі нарматыўнымі прававымі актамі.
 11. Службовыя (рабочыя) інструкцыі работнікаў распрацоўваюцца і зацвярджаюцца дырэктарам Установы на аснове тыпавых квалiфiкацыйных характарыстык i ўзгадняюцца з прафсаюзным камітэтам.
 12. Асноўныя патрабаванні, што прад’яўляюцца да педагагічных работнікаў, вызначаюцца кваліфікацыйнымі характарыстыкамі, зацверджанымі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.
 13. Педагагічную дзейнасць не могуць ажыццяўляць асобы:

пазбаўленыя права займацца педагагічнай дзейнасцю;

якія маюць судзімасць, якая не знята або не пагашана;

прызнаныя недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымi;

якія маюць медыцынскія супрацьпаказанні да ажыццяўлення педагагічнай дзейнасць.

 1. Пры ўзнікненні ў перыяд ажыццяўлення педагагічнай дзейнасці абставінаў, якія перашкаджаюць яе ажыццяўленню ажыццяўленне педагагічнай дзейнасці спыняецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.
 2.  Педагагічныя, іншыя работнікі Установы маюць права на абарону прафесійнай і асабістай годнасці.
 3.  Аплата працы работнікаў Установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, дзеючымі ва Установе палажэннямі аб матэрыяльным стымуліраванні і даплатах.
 4. Атэстацыя педагагічных работнікаў Установы ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Атэстацыя педагагічных работнікаў праводзіцца па кожнай займаемай імі пасадзе. Вынікі атэстацыі педагагічных работнікаў з’яўляюцца падставай іх дыферэнцыраванай аплаты працы.

 

ГЛАВА 8

КАМПЕТЭНЦЫЯ ЗАСНАВАЛЬНІКА

 

 1.  Да выключнай кампетэнцыі заснавальніка ставіцца прыняцце рашэнняў па наступных пытаннях:

стварэнне Установы, зацвярджэнне яго Статута, унясенне змяненняў і (або) дапаўненняў;

рэарганізацыя і ліквідацыя Установы;

стварэнне і спыненне дзейнасці адасобленых падраздзяленняў;

дача згоды Установе на распараджэнне замацаваным за ёй маёмасцю і маёмасцю, набытай за кошт выдзеленых яму Заснавальнікам сродкаў;

прыняцце мер па пераводзе навучэнцаў у іншыя ўстановы адукацыі    ў выпадку спынення дзейнасці Установы, ануляванне, спыненне дзеяння спецыяльнага дазволу (лiцэнзii) на адукацыйную дзейнасць Установы     (па яго адасобленых падраздзяленнях, у адносінах да адной або некалькіх работ і (або) паслуг, якія складаюць адукацыйную дзейнасць);

прыняцце рашэння аб змене выгляду Установы;

іншыя пытанні ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і сапраўдным Статутам.

 1. Да кампетэнцыі Упраўлення адносяцца:

         прызначэнне (вызваленне) кіраўніка Установы, яго намесніка          па асноўнай дзейнасці, вучэбнай, вучэбна-выхаваўчай (вучэбна-метадычнай), выхаваўчай рабоце; заключэнне, змяненне і спыненне з імі працоўных дагавораў (кантрактаў), матэрыяльнае стымуляванне іх працы;

         ажыццяўленне кантролю за забеспячэннем якасці адукацыі                 і дзейнасцю Установы, выкарыстаннем і захаванасцю яго маёмасці, выкананнем Установай заканадаўства Рэспублікі Беларусь у галіне адукацыі;

узгадненне прызначэння (вызвалення) педагагічных кадраў Установы;

         арганізацыя павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі педагагічных кадраў Установы;

         устанаўленне броні для прадастаўлення працоўных месцаў               ва Установе ў адпаведнасці з рашэннямі Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта;

         узгадненне плана работы Установы на навучальны год, вучэбных планаў Установы;

         забеспячэнне Установы фінансавымі сродкамі ў межах выдзеленых фінансавых сродкаў раённым бюджэтам;

         забеспячэнне Установы падручнікамі, вучэбна-плануючай і вучэбна-праграмнай дакументацыяй, вучэбна-метадычнай і мастацкай літаратурай, бланкамі дакументаў аб адукацыі;

         адмена загадаў, рашэнняў Установы, якія супярэчаць дзеючаму заканадаўству;

         прыняцце рашэння аб атрыманні навучэнцамі агульнай сярэдняй адукацыі на даму;

         прыняцце рашэння аб вызваленні вучняў ад выпускных экзаменаў, узнагароджанні выпускнікоў сярэдняй школы залатым (сярэбраным) медалём;

         фарміраванне, абнаўленне, развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы Установы;

         правядзенне не радзей за 1 раз на 5 гадоў комплекснага вывучэння дзейнасці Установы па забеспячэнні якасці адукацыі, правядзенне вывучэння дзейнасці Установы па асобных пытаннях у адпаведнасці           з гадавым планам работы Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта, упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта;

         ажыццяўленне іншых правоў і абавязкаў, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Палажэннем аб упраўленні               па адукацыі, спорце і турызме Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта.

 1. Упраўленне аказвае садзейнічанне Установе ў ажыццяўленні статутнай дзейнасці, выкананні работ на аб’ектах капітальнага будаўніцтва і рамонце Установы, захаванні правіл і нормаў аховы працы, пажарнай бяспекі, укараненні энергазберагальных тэхналогій, матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні, рамонце і эксплуатацыі аўтобуса для арганізацыі падвозу навучэнцаў, арганізацыі завозу прадуктаў для арганізацыі харчавання навучэнцаў; рамонце і эксплуатацыі камп’ютарнай тэхнікі; выкарыстанні магчымасцяў Дзяржынскай рэгіянальнай адукацыйнай сеткі.
 2. Упраўленне арганізуе ўзаемадзеянне Установы з арганізацыямі Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта, ажыццяўляе каардынацыю вытворчага, матэрыяльна-тэхнічнага і гаспадарчага забеспячэння Установы ў інтарэсах стварэння належных умоў для забеспячэння адукацыйнага працэсу ва Установе.
 3. Фінансава-гаспадарчая дзейнасць Установы ажыццяўляецца дзяржаўнай установай «Цэнтр па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый Дзяржынскага раёна» на дагаварной аснове.

 

ГЛАВА 9

ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА

 ПРАЦЭСУ

 

 1. Адукацыйны працэс ва Установе будуецца на аснове прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі, навукова абаснаваным вызначэнні зместу дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі і яго структурыраванні,  педагагічна абаснаваным выбары формаў, метадаў       і сродкаў навучання і выхавання.
 2. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі і вучэбнымі праграмамі,                  якія распрацаваны на аснове адукацыйных стандартаў дашкольнай             і агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 3. Установа стварае ўмовы для правядзення арганізацыйна- выхаваўчай работы, работы ў аб’яднаннях па інтарэсах, работы грамадскіх арганізацый (аб’яднанняў) работнікаў, навучэнцаў. Арганізацыйна-выхаваўчая работа     ажыццяўляецца    ў    адпаведнасці

з планамі і праграмамі выхавання, якія зацвярджаюцца Установай.

 1. Навучальны год ва Установе падзяляецца на чвэрці,  якія завяршаюцца прамежкавай атэстацыяй вучняў. Працягласць навучальнага года, уключаючы канікулы, устанаўліваецца з 1 верасня      па 31 жніўня. Вучэбныя заняткі праводзяцца з 1 верасня па 31 мая   ўключна, а для навучэнцаў ІХ класа – з 1 верасня па 25 мая. Калі дадзеныя даты прыпадаюць на нерабочы дзень, то пачатак (заканчэнне) вучэбнага года (вучэбных заняткаў) пераносіцца на наступны (папярэдні) рабочы дзень. Працягласць  чвэрцяў  вызначаецца  Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 2. Для навучэнцаў на працягу навучальнага года ўстанаўліваюцца восеньскія, зімовыя і вясновыя канікулы агульнай працягласцю не менш 30 каляндарных дзён, для вучняў I і II класаў – не менш 37 каляндарных дзён. Працягласць летніх канікулаў павінна быць не менш 12 каляндарных тыдняў. Для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў і завяршылі навучанне і выхаванне ў ІХ класе на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, працягласць летніх канікул павінна быць  не менш 10 каляндарных тыдняў.
 3. Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі ажыццяўляецца на працягу ўсяго года з 1 верасня па 31 жніўня.
 4. Асаблівасцю адукацыйнага працэсу ў рознаўзроставай групе з’яўляецца яго бесперапыннасць на працягу каляндарнага года. У летні перыяд пераважае аздараўленчая работа.
 5. Тэрмін атрымання дашкольнай адукацыі вызначаецца законнымі прадстаўнікамі выхаванцаў. Пры гэтым тэрмін засваення зместу адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі складае да пяці гадоў дзесяці месяцаў і можа быць павялічаны на адзін год па жаданні законных прадстаўнікоў выхаванцаў.
 6. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйныя мерапрыемствы, а таксама выхаваўчая работа   з    навучэнцамі   ў    пазаўрочны   час  арганізуюцца

ў рэжыме шасцідзённага тыдня, якая ўключае ў сабе пяцідзённы вучэбны тыдзень і шосты школьны дзень. Вучэбныя заняткі, а таксама факультатыўныя заняткі пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы пачатковага навучання праводзяцца ў рэжыме пяцідзённанага вучэбнага тыдня. У рэжыме шасцідзённага тыдня могуць праводзіцца факультатыўныя заняткі ў V-ІХ класах.

 1. Штодзённая колькасць і працягласць вучэбных заняткаў вызначаецца раскладам вучэбных заняткаў, які зацвярджаецца дырэктарам Установы. Працягласць перапынкаў    паміж    заняткамі   вызначаецца

ў адпаведнасці  з патрабаваннямі  санітарных правілаў і нормаў.

 1. Асноўнымі формамі арганізацыі    адукацыйнага     працэсу пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай  адукацыі  з’яўляюцца гульня,  занятак.   Асноўнай  формай  арганізацыі  адукацыйнага   працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца вучэбны занятак. Да вучэбных заняткаў адносяцца ўрок, назіранне, навучальная праектаванне, экскурсія і іншыя навучальныя заняткі. Да  вучэбных заняткаў адносяцца факультатыўныя, стымулюючыя,      падтрымліваючыя      заняткі,     карэкцыйныя     заняткі

(для навучэнцаў з ліку асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця).

 1. У адпаведнасці з запытамі навучэнцаў, законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў ва Установе факультатыўныя заняткі могуць быць прыродазнаўча-матэматычнай, гуманітарнай, грамадазнаўчай, экалагічнай, ваенна-патрыятычнай, музычнай, харэаграфічнай, мастацкай, тэатральнай, прафарыентацыйнай і іншай накіраванасці. Стымулюючыя заняткі – заняткі, накіраваныя на развіццё творчых здольнасцяў адораных і таленавітых навучэнцаў. Падтрымліваючыя заняткі – заняткі, накіраваныя на пераадоленне цяжкасцяў у вывучэнні вучэбных прадметаў (асобных тэм вучэбных прадметаў) навучэнцамі.
 2.  Працягласць вучэбных заняткаў у І класе Установы – 35 мінут, у ІІ - ІХ  класах – 45 мінут.
 3. Дзяленне класаў пры правядзенні вучэбных заняткаў па вучэбных прадметах ва Установе ажыццяўляецца ў адпаведнасці                з  вучэбным планам.
 4. Ва Установе, калі колькасць навучэнцаў у І-IV класах складае пяць чалавек і менш, дапускаецца вывучэнне часткі вучэбных прадметаў адначасова навучэнцамі розных класаў. Парадак аб’яднання навучэнцаў розных класаў для адначасовага вывучэння вучэбных прадметаў і пералік гэтых вучэбных прадметаў вызначаюцца Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі.
 5. Навучэнцы пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, акрамя экстэрнаў, праходзяць бягучую, прамежкавую і выніковую атэстацыю па вучэбных прадметах вучэбнага плана Установы.
 6. Парадак прыёму, пераводу, адлічэння вучняў, іх атэстацыя, арганізацыя выпускных экзаменаў ажыццяўляецца ў парадку, які ўстаноўлены Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 7. Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нормамі ацэнкі рэзультатаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў па вучэбных прадметах.
 8. У ІІІ - ІХ класах вучні вядуць дзённікі ўстаноўленага ўзору,  у якія выстаўляюцца іх бягучыя, прамежкавыя, гадавыя адзнакі, запісваюцца заўвагі педагагічных работнікаў,  дырэктара і яго намесніка. Узоры дзённікаў для ІІІ-ІV і V-ІХ класаў зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 9. Навучанне хворых дзяцей, дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і дзяцей-інвалідаў можа ажыццяўляцца ў інтэграваных класах Установы, дома па індывідуальных вучэбных планах, ва ўмовах стацыянара арганізацыі аховы здароўя ў час знаходжання ў ім на лячэнні – па адпаведных вучэбных планах, індывідуальна або ў групах. Навучанне такіх дзяцей ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь.
 10. Установа адукацыі абавязана забяспечыць патранат асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на працягу двух гадоў пасля атрымання адукацыі ў гэтай установе адукацыі ў адпаведнасці                    з Палажэннем аб патранаце асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, зацверджаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 11. Навучэнцам, якія па медыцынскіх паказчыках часова ці пастаянна не могуць наведваць вучэбныя заняткі ва Установе,  ствараюцца ўмовы для навучання і выхавання дома.
 12. Інтэграванае навучанне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ажыццяўляецца ў класах інтэграванага навучання ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь і арганізуецца па вучэбных планах і праграмах адпаведнага тыпу спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы для  дзяцей з  асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Гэтыя вучні, акрамя  дзяцей  з інтэлектуальнай недастатковасцю, атрымліваюць агульную базавую ці агульную  сярэднюю адукацыю.
 13. Атэстацыя навучэнцаў (бягучая, прамежкавая і выніковая) ажыццяўляецца ў мэтах вызначэння адпаведнасці вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў патрабаванням адукацыйных стандартаў і вучэбных праграм.
 14. Парадак правядзення выніковай атэстацыі навучэнцаў          пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 15. Паспяховае праходжанне выніковай атэстацыі за перыяд навучання на ўзроўні агульнай базавай адукацыі дае выпускнікам права на атрыманне пасведчання аб базавай адукацыі.
 16. Выпускнікам за выдатныя поспехі ў навучанні і прыкладныя паводзіны за перыяд навучання на ўзроўні агульнай базавай адукацыі выдаецца пасведчанне аб базавай адукацыі з адзнакай.
 17. Навучэнцам, якія не прайшлі выніковую атэстацыю за перыяд навучання і выхавання на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, выдаюцца даведкі ўстаноўленага Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь узору, якія не з’яўляюцца дакументам аб агульнай сярэдняй адукацыі.
 18. Узоры дакументаў аб агульнай базавай адукацыі, парадак іх запаўнення і выдачы вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь.
 19. У межах сваёй кампетэнцыі педагагічны савет Установы можа прымаць рашэнне аб маральным стымуляванні навучэнцаў і іх законных прадстаўнікоў за поспехі ў навучанні і выхаванні, удзел у грамадскай дзейнасці.
 20. Ва Установе праводзяцца адукацыйныя мерапрыемствы (алімпіяды, конкурсы, турніры, фестывалі, семінары, канферэнцыі, іншыя мерапрыемствы) у мэтах выяўлення і падтрымкі адораных і таленавітых навучэнцаў з улікам разнастайнасці іх інтарэсаў і магчымасцяў.
 21. Ва Установе для аказання дапамогі сям’і ў навучанні і выхаванні навучэнцаў, развіцця ў іх творчых здольнасцяў можа адкрывацца група падоўжанага дня для навучэнцаў І-ІХ класаў.
 22. Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь
 23. Ва Установе можа ажыццяўляцца інтэграванае навучанне   і выхаванне. Інтэграванае навучанне і выхаванне – арганізацыя спецыяльнай адукацыі, пры якой навучанне і выхаванне асоб                       з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ажыццяўляюцца з асобамі, якія не адносяцца да асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця.
 24. Выхаваўчая работа ў пазаўрочны час з навучэнцамі ажыццяўляецца педагагічнымі работнікамі, у тым ліку тымі, што выконваюць функцыі класнага кіраўніка.

 

ГЛАВА 10

ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ СУБ’ЕКТАЎ АДУКАЦЫЙНЫХ АДНОСІН

 

 1. Удзельнікамі адукацыйнага працэсу Установы з’яўляюцца навучэнцы, законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў, педагагічныя работнікі.
 2. Ва Установе ствараецца камісія па вырашэнні канфлікта інтарэсу педагагічнага работніка. Рашэнне камісіі па вырашэнні канфлікта інтарэсу педагагічнага работніка з’яўляецца абавязковым для ўсіх удзельнікаў адукацыйных адносін ва Установе. Парадак стварэння, арганізацыі работы, прыняцця рашэнняў камісіі па вырашэнні канфлікта інтарэсаў педагагічнага работніка і іх выканання ўстанаўліваецца Міністэрствам адукацыі.
 3. Выбар Установы, у якой будуць навучацца дзеці, ажыццяўляецца іх законнымі прадстаўнікамі ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
 4. Залічэнне вядзецца дырэктарам па прад’яўленні наступных дакументаў:

для дзяцей дашкольнага ўзросту – заявы законных прадстаўнікоў выхаванцаў, накіравання мясцовых выканаўчых                                                  і     распарадчых органаў па месцы знаходжання Установы, медыцынскай даведкі аб стане здароўя, заключэнне цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі (для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця) (пры наяўнасці);

для дзяцей школьнага ўзросту – заявы законных прадстаўнікоў непаўналетніх, пасведчання аб нараджэнні ці дакумента, які пацвярджае асобу, медыцынскай даведкі аб стане  здароўя, даведкі аб навучанні,   калі іншае не ўстаноўлена Кодэксам аб адукацыі.    

 1. Установа не можа перашкаджаць пераводу навучэнца ў іншую ўстанову адукацыі. У дадзеным выпадку навучэнцу выдаецца даведка аб навучанні ўстаноўленага ўзору. 
 2. За выхаванцамі захоўваецца месца ва Установе ў выпадках:

іх хваробы пры ўмове прад’яўлення  медыцынскай  даведкі;

на перыяд праходжання санаторна-курортнага лячэння,  каранціна;

на перыяд аздараўлення дзіцяці тэрмінам на 90 дзён у летні перыяд;

па заяве, хваробе ці адпачынку бацькоў або іншых законных прадстаўнікоў  дзяцей.

 1. У іншых выпадках, не прадугледжаных Статутам, рашэнні         аб захаванні месца прымае  заснавальнік  у інтарэсах дзяцей.
 2. Прыём дзяцей у рознаўзроставую групу на працягу года вядзецца пры наяўнасці ў ёй месцаў.
 3. Плата законных прадстаўнікоў за ўтрыманне дзяцей  у дашкольных групах бярэцца ва ўстаноўленых памерах і ў адпаведнасці     з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
 4. Кантрольныя лічбы прыёму для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі дзяцей і моладзі ўстанаўліваюцца заснавальнікам ўстановы адукацыі кожны год.
 5. Прыём (залічэнне) асоб ва Установу для засваення зместу адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі ажыццяўляецца пры дасягненні гэтымі асобамі на пачатак навучальнага года ўзросту шасці гадоў ці па жаданні аднаго з законных прадстаўнікоў непаўналетняй асобы з больш пазнейшага ўзросту. Па заяве аднаго з законных прадстаўнікоў непаўналетняй асобы пры наяўнасці рашэння педагагічнага савета дапускаецца прыём (залічэнне) у І клас асобы, якой шэсць гадоў спаўняецца  ў бягучым каляндарным годзе.
 6. Навучанне і выхаванне дзяцей ва Установе ажыццяўляе педагагічны работнік, які мае права на:

          абарону прафесійнага гонару і годнасці;

          забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення  прафесійнай дзейнасці;    

          творчую ініцыятыву, свабоду выбару педагагічна абгрунтаваных  форм і метадаў навучання і выхавання, вучэбных выданняў і сродкаў навучання і выхавання;

         доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, інфармацыйна-метадычных матэрыялаў;

          удзел у абнаўленні, распрацоўцы і вызначэнні структуры і зместу структурных элементаў навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі;

           удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці ўстановы адукацыі;

           удзел ва ўпраўленні Установай;

           павышэнне кваліфікацыі;

           маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай,  навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай  інавацыйнай, дзейнасці ўстановы адукацыі;

           аб’яднанне ў прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія аб’яднанні, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

          штомесячную кампенсацыю затрат на набыццё  вучэбнай                   і метадычнай літаратуры ў парадку і на ўмовах, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

           бясплатную перавозку пры неабходнасці да месца працы і назад школьным аўтобусам.

 1. Педагагічны работнік абавязаны:

           ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесійным узроўні,                    які забяспечвае рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання;

           захоўваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

           паважаць гонар і годнасць навучэнцаў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выхаванцаў;

павышаць свой прафесійны ўзровень, праходзіць атэстацыю;

прапагандаваць задаровы лад жыцця  сярод навучэнцаў;

          забяспечваць захоўванне спецыяльных ўмоў, неабходных              для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

          праходзіць медыцынскі агляд пры паступленні на работу                    і перыядычныя медыцынскія агляды ў парадку, устаноўленым Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні                 з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны;

          іншыя абавязкі педагагічных работнікаў устанаўліваюцца актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы, працоўнымі або прававымі дагаворамі.

 1. Педагагічным работнікам забараняецца выкарыстоўваць адукацыйны і выхаваўчы працэсы ў палітычных мэтах  або для пабуджэння навучэнцаў да дзеянняў, якія супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і актам заканадаўства.
 2. Навучэнцамі Установы з’яўляюцца асобы, залічаныя  ва Установу ва ўстаноўленым парадку для навучання і выхавання.
 3. Навучэнцы Установы маюць права на:

          атрыманне адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі праграмамі;

          адначасовае засваенне зместу некалькіх адукацыйных праграм асноўнай адукацыі ў выпадках, якія прадугледжаны актамі заканадаўства;

          перавод у іншую ўстанову адукацыі ў парадку, які ўстаноўлены Урадам Рэспублікі Беларусь;

          навучанне і выхаванне ў межах зместу адукацыйнай праграмы         па індывідуальнаму вучэбнаму плану, індывідуальнай вучэбнай праграме;

          павагу чалавечай годнасці, абарону ад усіх формаў фізічнага              і псіхічнага гвалту, абразы асобы, ахову жыцця і здароўя ў час адукацыйнага працэсу;

          стварэнне спецыяльных умоў для атрымання адукацыі з улікам асаблівасцей іх піхафізічнага развіцця;

          ахову жыцця і здароўя ў час адукацыйнага працэсу;

          бясплатнае псіхолага-медыка-педагагічнае абследаванне                    ў дзяржаўных цэнтрах карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі;

          бясплатную карэкцыю парушэнняў у фізічным і (або) псіхічным развіцці;

          карыстанне падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі;

          бясплатнае карыстанне бібліятэкай, фізкультурна-спартыўнымі збудаваннямі, вучэбнай базай Установы;

          удзел  ва ўпраўленні Установай;

канікулы;   

          атрыманне сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай дапамогі з боку спецыялістаў Установы;

          заахвочванне за поспехі ў вучэбнай, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці, а таксама              ў адукацыйных мерапрыемствах;

          удзел у маладзёжных і іншых грамадскіх аб’яднаннях, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

           удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, фестывалях, канферэнцыях, семінарах, святах і іншых адукацыйных і іншых мерапрыемствах, спартыўна-масавых мерапрыемствах, грамадскай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, культурнай дзейнасці;

           азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, правіламі ўнутранага распарадку для навучэнцаў, іншымі лакальнымі прававымі актамі,         якія змяшчаюць правы і абавязкі навучэнцаў, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

           звяртанне ў камісію па вырашэнні канфлікта інтарэсаў педагагічнага работніка ў выпадку разнагалоссяў паміж удзельнікамі адукацыйных адносін;

           атрыманне харчавання ва Установе ў парадку і на ўмовах, вызначаемых Урадам Рэспублікі Беларусь.

 1. Іншыя правы навучэнцаў устанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, актамі заканадаўства і іншымі лакальнымі актамі ўстановы.
 2. Навучэнцы абавязаны:

             добрасумленна і адказна адносіцца да засваення зместу адукацыйных праграм, праграм выхавання;

             клапаціцца аб сваім здароўі, імкнуцца да маральнага, духоўнага     і фізічнага развіцця і самаўдасканалення;

             выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў;

             паважаць годнасць і гонар іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

            не дапускаць дзеянняў, якія перашкаджаюць другім удзельнікам адукацыйнага працэсу выконваць іх абавязкі і рэалізоўваць іх правы          ў сферы адукацыі, беражліва адносіцца да маёмасці ўстановы;

            выконваць патрабаванні дзелавога стылю (школьнай формы) навучэнца.

            Іншыя абавязкі навучэнцаў устанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, актамі заканадаўства і іншымі лакальнымі  прававымі актамі Установы.

 1. Падставамі для прыцягнення навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці з’яўляюцца супрацьпраўнае, вінаватае (наўмыснае або па неасцярожнасці) невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў, ускладзеных на яго актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі,     у выглядзе наступных дзеянняў (бяздзейнасці):

спазненне або няяўку без уважлівых прычын на вучэбныя заняткі, заняткі, іншыя формы арагнізацыі адукацыйнага працэсу;

парушэнне дысцыпліны;

          незахаванне ў перыяд праходжання практыкі рэжыму рабочага часу, вызначанага правіламі ўнутранага працоўнага распарадку адпаведнай арганізацыі;

невыкананне без уважлівых прычын патрабавання педагагічнага работніка, заснаванага на акце заканадаўства, установачным дакуменце або іншым лакальным прававым акце Установы;

абраза ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу;

распаўсюджванне інфармацыі, якая наносіць шкоду здароўю

навучэнцаў;

псаванне будынкаў, збудаванняў, абсталявання або іншай

маёмасці ўстановы;

невыкананне (парушэнне) патрабаванняў заканадаўства аб

ахове здароўя, пажарнай бяспекі;

распіццё алкагольных напояў, слабаалкагольных напояў, піва,

ужыванне наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў у будынках і на тэрыторыі Установы               або з’яўленне ва ўказаных месцах у стане алкагольнага, наркатычнага    або таксічнага ап’янення;

курэнне тытунёвых вырабаў, выкарыстанне электронных сістэм курэння, сістэм для ўжывання тытуню ў памяшканнях і на тэрыторыях, займаемых Установай;

іншых супрацьпраўных дзеянняў бяздзеяння.

 1. Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягваецца навучэнец, які дасягнуў на момант здзяйснення дысцыплінарнага праступка ўзросту чатырнаццаці гадоў,  а навучэнцы з ліку асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця – сямнаццаці гадоў.
 2. За здзяйсненне дысцыплінарнага праступка да навучэнца могуць быць прыменены наступныя меры дысцыплінарнага спагнання:

          заўвага;

          вымова;

          датэрміновае спыненне адукацыйных адносін.

 1. Законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў Установы маюць права на:

          азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, установачным дакументам, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй)                      на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, правіламі ўнутранага распарадку для навучэнцаў, іншымі лакальнымі прававымі актамі, якія змяшчаюць правы і абавязкі навучэнцаў, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

         удзел ва ўпраўленні ўстановай адукацыі;

         абарону правоў і законных інтарэсаў навучэнцаў, звяртанне ў камісію па вырашэнні канфлікта інтарэсаў педагагічнага работніка ў выпадку ўзнікнення разнагалоссяў паміж удзельнікамі адукацыйных адносін;

         атрыманне інфармацыі аб ходзе і змесце адукацыйнага працэсу,  выкарыстоўваемых метадах навучання і выхавання, рэзультатах вучэбнай дзейнасці навучэнцаў у парадку, які вызначаецца кіраўніком Установы;

        атрыманне інфармацыі  аб усіх відах абследавання (медыцынскіх, псіхалагічных і педагагічных) навучэнцаў;

        іншыя правы законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў устанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, актамі заканадаўства і іншымі лакальнымі  актамі Установы.

 1. Законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў абавязаны:

        забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця навучэнцаў;

        паважаць годнасць і гонар  другіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

        забяспечваць выкананне навучэнцамі, законнымі прадстаўнікамі якіх яны з’яўляюцца, патрабаванняў установачных дакументаў, правілаў унутраннага распарадку для навучэнцаў.

 1. Іншыя абавязкі законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў устанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, установачнымі дакументамі і іншымі лакальнымі прававымі актамі Установы.

 

ГЛАВА 11

ВЫДАЧА НАВУЧЭНЦАМ ДАКУМЕНТАЎ

АБ АДУКАЦЫІ, НАВУЧАННІ

 

 1. Навучэнцы пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, за выключэннем экстэрнаў, праходзяць бягучую, прамежкавую і выніковую атэстацыю.
 2. Парадак атэстацыі ў парадку экстэрнату вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 3. Парадак правядзення выніковай атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі вызначаецца Правіламі правядзення атэстацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі.
 4. Атрыманне агульнай базавай адукацыі завяршаецца выпускнымі экзаменамі, якія праводзяцца ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 5. Навучэнцам Установы, якія паспяхова засвоілі змест адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi (пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі   з адзнакай).
 6. Выдача пасведчання аб агульнай базавай адукацыі (пасведчання з адзнакай) рэгламентуецца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Правіламі правядзення атэстацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 7. Вызваленне навучэнца ад вывучэння асобнага вучэбнага прадмета не з’яўляецца перашкодай для выдачы пасведчання   аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай пры выкананні імі патрабаванняў, прадугледжаных часткай другой гэтага пункта. Навучэнцам, якія былі вызваленыя    ад выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце, пры выдачы пасведчання аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай у якасці выніковай адзнакі   па гэтым вучэбным прадмеце ўлічваецца гадавая адзнака.
 8. Узоры, апісанне дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да іх, парадак запаўнення дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да іх, уліку і выдачы дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да іх, зацвярджаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважанымі ім органамі.
 9. Дакументамі аб навучанні з’яўляюцца: пасведчанне аб спецыяльнай адукацыі, пасведчанне аб дадатковай адукацыі дзяцей  і моладзі, даведка аб навучанні, інш.
 10. Пасведчанне аб спецыяльнай адукацыі выдаецца навучэнцам, якія засвоілі змест адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю.
 11. Даведка аб навучанні выдаецца асобам:

якія не завяршылі засваенне зместу адукацыйных праграм,               пры датэрміновым спыненні адукацыйных адносін (адлічэнні);

якія навучаліся ва ўстановах адукацыі, іншай арганізацыі,              якія ажыццяўляюць адукацыйную дзейнасць, аднак не прайшлі                    або  не пацвердзілі дзяржаўную акрэдытацыю.

 1. Узоры, апісанне дакументаў аб навучанні, парадак іх запаўнення, уліку і выдачы зацвярджаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь.
 2. Пры датэрміновым спыненні адукацыйных адносін выдаецца даведка аб навучанні ў парадку, якi ўстанаўлiваецца Урадам Рэспублiкi Беларусь.
 3. Датэрміновае спыненне адукацыйных адносін па ініцыятыве Установы з непаўналетнімі навучэнцамі, якія засвойваюць змест адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю, дапускаецца толькі з паведамлення камісіі па справах непаўналетніх Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта, а з непаўналетнімі навучэнцамі, якія засвойваюць змест аднаго з відаў адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і не засвоілі змест адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, датэрміновае спыненне адукацыйных адносін па ініцыятыве ўстановы адукацыі дапускаецца толькі са згоды камісіі па справах непаўналетніх Дзяржынскага раённага выканаўчага камітэта.

ГЛАВА 12

МІЖНАРОДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

 

 1. Міжнароднае супрацоўніцтва накіравана на атрыманне адукацыі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь у арганізацыях замежных дзяржаў, замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь, іншых арганізацыях сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь, на абмен навучэнцамі, педагагічнымі работнікамі,          а таксама на ўдзел у міжнародных адукацыйных мерапрыемствах.
 2. Міжнароднае супрацоўніцтва ажыццяўляецца на аснове міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.
 3. Міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з актамі заканадаўства на прынцыпах незалежнасці, роўнасці, узаемнай выгады, узаемнай павагі і не павінна наносіць шкоду суверэнітэту Рэспублікі Беларусь, нацыянальнай бяспекі і інтарэсам асобы, грамадства і дзяржавы.

 

ГЛАВА 13

ПАРАДАК РЭАРГАНІЗАЦЫІ І ЛІКВІДАЦЫІ ЎСТАНОВЫ

 

 1. Рэарганізацыя і ліквідацыя Установы, ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Кодэксам аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства.
 2. Рэарганізацыя і ліквідацыя Установы ажыццяўляецца, як правіла, пасля заканчэння навучальнага года.
 3. Рашэнне аб ліквідацыі Установы прымаецца Заснавальнікам на падставе ацэнкі наступстваў такой ліквідацыі з улікам колькасці асоб, якія падлягаюць навучанню на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі         на тэрыторыі адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі,            і колькасці дзяржаўных устаноў, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі на гэтай тэрыторыі.
 4. У выпадку спынення дзейнасцi Установы, анулявання, спынення дзеяння спецыяльнага дазволу (лiцэнзii) на адукацыйную дзейнасць установы адукацыі Упраўленне прымае меры па пераводзе навучэнцаў з іх згоды, згоды законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў у іншыя ўстановы адукацыі, якія рэалізуюць адпаведныя адукацыйныя праграмы, у парадку, які ўстанаўлiвае Урад Рэспублiкi Беларусь.

ГЛАВА 14

ПАРАДАК УНЯСЕННЯ ЗМЯНЕННЯ

І (ЦІ) ДАПАЎНЕННЯЎ У СТАТУТ

 

 1. Змены і (або) дапаўненні ў Статут ўносяцца ў парадку і на ўмовах, устаноўленых дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь    і Палажэннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі суб’ектаў гаспадарання, зацверджаным Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 1.
 2. Змены і (або) дапаўненні, што ўносяцца ў Статут Установы, лічацца зарэгістраванымі з даты прастаўлення штампа на такіх зменах і (або) дапаўненнях і ўнясення запісу аб іх дзяржаўнай рэгістрацыі ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб.

ГЛАВА 15

 ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 

 1. Установа абавязана пацвярджаць сваю дзяржаўную акрэдытацыю ў парадку, устаноўленым Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб парадку правядзення дзяржаўнай акрэдытацыі ўстаноў адукацыі, іншых арганізацый, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, і пацвярджэння дзяржаўнай акрэдытацыі, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 31 жніўня 2022 г.               № 572.

Пацвярджэнне дзяржаўнай акрэдытацыі з’яўляецца падставай        для захавання за Установай правы на выдачу выпускнiкам дакументаў      аб адукацыі.

 1.  Від Установы адукацыі можа быць зменены. Рашэнне аб змене віду Установы адукацыі прымаецца Заснавальнікам па ўласнай ініцыятыве або па ініцыятыве Установы адукацыі пры сукупнасці умоў,  якiя вызначаюцца пунктам 10 артыкула 20 Кодэкса Рэспублікі Беларусь            аб адукацыі.